20 sierpnia ruszamy na Krym.

Trasa-Kraków-Przemyśl, potem przejście przez granicę, tam marszrutka do Lwowa, we Lwowie nocleg i rano pociągiem do Symferopola. W Symferopolu,  zaraz po wyjściu z pociągu pierwszy koncert,  a rano z całą załogą festiwalu kierunek- Koktiebel!

„Koktiebelnyje wstrieczi ” to festiwal poświęcony pamięci Gienadija Żukowa, dla nas nowe wyzwanie bo musimy przygotować choć jedną pieśń? piosenkę? w oryginale. No i jest, nazywa się „Żałoba Akuna” ,baardzo smutna, kto to jest do diabła Akun? ktoś wie?

A może ktoś się pokusie o tłumaczenie?

Wrzucam tekst

ЖАЛОБА АКЫНА

Если в этой пустыне нет путника, кроме меня,

jeśli w etoj pustynie niet putnika,kromje mienja

то кому передам я все то, что влачу за плечами?

To kamu periedam ja wsjo to,szto wlaczu za plieczami

Если в каждом ауле лишь дети мои и родня,

Jesji w każdom aule lież dzieti moi i radnja

то кому же поведать семейные наши печали?

To kamu że pawiedat semejnyje naszi pieczali

Если каждое слово звучит на родном языке,

jeśli każdoje slowo zwuczit na radnom jazykie

как узнаю – богат ли язык у <родного> народа?*

kak uznaju -bagat li jazyk u rodnowo naroda

Если только пять пальцев на каждой руке,

Jesli tolko pjat palcow na każdoj rukie

то насколько меня обсчитала природа?

To naskolko menja absczitala priroda

Jeсли сioстры красивы, а сестрам подобны цветы,

Jesli siostry krasiwy , a siostram padobny cwiety

а цветы затмевает, в цветах увjeдая, пaдруга,

a cwiety zatmiewajet, w cwietach uwjedaja ,padruga
кто цветок принесет мне с далекого луга,

kto cwietok priniesiot mnie s dalokowo ługa

чтобы помнил**, что нету иной красоты?

Sztob zapomnił , szto netu jenoj krasaty

Если сердце одно – как возлюбленной каждой отдать?

Jeśli serdce adno-Kak wazljubliennoj każdoj atdat

Если мало мне рук – как любимых детей обнимать?

Jesli mało mnie ruk-Kak ljubimych dzietiej abnjemat

Если мало мне пальцев – как струны заставить звучать

Jesli malo mnie palcew -kak struny zastawit zwucziat

в лад с душой, что – как дерево – высохнет, стоя

w ład s duszoj ,szto -kak dzieriewo-wysechniet,stojat

без ответа небес?

Bez atwieta niebies

Кто мне скажет: „Утешься, акын.

Kto mnie skażet Utieszsja,akun

Во вселенной все – так. И не будет иным…” –

wa wsielionnoj wsje-tak.I nie budziet inym


Чтобы стал я спокоен?***

Sztoby stał ja spakojen

 

No Comments

Comments are closed.